Bitnje in Boč
-Avtor: Igor Kopše-
-Prvi del-

V letu 1999, so se v plezališču Bitnje pričele nekatere aktivnosti, ki so prinesle v to lepo Bohinjsko steno nekaj več življenja. Boštjan Šneberger, Miha Kajzelj, Luka Zazvonil in Igor Kopše so sprva navrtali oz. prevrtali nekatere nove-stare smeri in splezali nekaj novih oz. starih projektov. Z povečanim obiskom plezališča so se umaknile kače, kljub temu pa previdnost ne bo odveč, saj se jih občasno, vsaj po dolgem zatišju plezalcev, še da videti.
V letu 99' so tako nastale naslednje novosti. 
Šneberger je kot prvi navrtal novo smer Mokrolasko, Zazvonil pa splezal stara projekta Sreča Rehbergerja in ju poimenoval Živela Slovenija ter Naš Tito. V isti sezoni je nastala še smer Mene iščeš Sonce ter Bitka s prahom. Splezan je bil star projekt in poimenovan Zgornji štuk. Kajzelj je prevrtal in dodal nekaj klinov v divje navrtano smer Črtomir. V isti sezoni so nastali še štrije projekti, ki še niso splezani, vsi štrije pa so medtem že dobili status odprtih projektov. Avtor prvega je Kajzelj, ki poteka po stebru levo od Bitke s prahom. Avtor slednjih je Kopše in sicer drugi poteka med "Slovenijo in Titom", tretji med "Titom in Bogomilo", ter četrti podaljša smer Naš Tito do roba stene.
Ocene vseh štirih bodo verjetno tehtale 8b ali več. Morebitnim navdušencem priporočamo "žičnato krtačo" in dobro vzdržljivost saj so vsi problemi daljši od 25m, slednji trije celo do 36m!
Sezona 2000 je prinesla dve novi smeri in nekaj balvanskih prečk. Zazvonil je navrtal projekt levo od smeri Grizli, ki v času pisanja še ni splezan. Po besedah avtorja bo smer težka nekje okrog 8c. Kajzelj je opremil in splezal novo smer v desnem delu Bitenj in jo poimenoval Che Guevara. V desnem delu Bitenj je nastalo tudi nekaj lepih boulder problemov (prečk). Avtorstvo gre pripisati v glavnem Luki z kompanijo. V jesenskem delu se je pričelo z preopremljanjem obstoječih smeri z lepljenimi svedri in sidrišči. Vsi svedri in sidrišča so iz inox materiala, katerega je priskrbela KŠP. Dobra lastnost teh klinov je, da imajo dovolj velika ušesa, da se plezalec lahko preveže, če smeri ne more ali želi dokončati, slaba pa, da se napake lahko popravljajo le z "flex mašino".


Hallu Motion

https://phytonutrition-sante.com/sv/hallu-motion-omdoemen/
Hallux ni več problem. Preverite!


Perle Bleue

https://phytonutrition-sante.com/sk/perle-bleue-hodnotenie/
Gube - problem rešen!
Letošnje leto je prineslo zopet nekaj novih smeri. Boštjan Šneberger je navrtal nov projekt, ki poteka vzporedno desno z njegovo Mokrolasko, kot pravi sam, pa si lahko obetamo podobno smer, tako po težavnosti kot po lepoti plezanja. Miha Kajzelj je navrtal nov projekt levo od svoje smeri Che Guevara in ker ga ni označil z rdečo vrvico je projekt medtem že postal smer. Iz omenjenega projekta sta pravzaprav nastali dve smeri, in sicer v spodnjem delu smer Bobcat (7a) v zgornjem pa Caterpillar (7c+). Od novosti je treba omeniti še dve. In sicer novo smer Cvirn (7b+), ki podaljša smer Zverino in nato preči nad smerema Lepotica in Beli poper, ter projekt desno od Grizlija. Slednji je tudi odprt za morebitne ponavljalce. Smer Cvirn je priporočljivejša z začetkom po Lepotici (7b) ali pa kot alternativa z začetkom po "popru" in nato do vrha (7c).
Vse zgoraj naštete smeri pod skicami plezališča, ki so navrtane z lepljenimi klini, so dodatno označene v oklepaju z črkama L in S. L pomeni, da je smer prelepljena, S pa, da ima smer tudi lepljeno sidrišče.

 

Za konec naj dodamo še, da so vsi ljubitelji skale vabljeni v plezališče, kjer se bo našlo nekaj tako za začetnike, kot za tiste nekaj zahtevnejše plezalce. Odprtih je pet projektov od skupaj sedmih, obstoječe smeri so lepe, njihova lepota pa praviloma s težavnostjo narašča. Vse ponavljalce obstoječih smeri pozivamo tudi, da izrazijo svoja mnenja o težavnostih na spletnem naslovu http://www.climbing2000si.nosun.org/. S tem bodo pomembno pripomogli k objektivnejšim ocenam. Vse obiskovalce Bitenj še naprošamo, da odnašajo s sabo vse smeti, pazijo na obzirno parkiranje v vasi in ne pobijajo kač, ki se zaradi motenj tako ali tako same umaknejo.
Vodniček za Bitnje in Boč
Igor Kopše je pripravil brezplačen vodnik za Bitnje in Boč, ki si ga lahko poberete z naše strani in si ga natisnete na vaš tiskalnik.

Če želite dobiti vodnik v Word datoteki (vodnik.doc) in stisnjen z WinZip  kliknite tukaj!
 
 

©Vse fotografije na strani: arhiv Marko Prezelj